Najwyższa Izba Kontroli o drogowcach

2013-05-07 21:28:51 (ost. akt: 2013-05-07 11:31:23)

Podziel się:

Od 2008 roku o blisko 500 milionów zostały zmniejszone unijne środki na polskie drogi. Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport o wykonaniu obowiązków przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Instytucja kontrolna wskazała, że w latach 2008-2011 drogowcy wydali prawie 79 mld złotych na budowę i moderniazację blisko 1400 km tras. Łącznie z I półroczem 2012 roku kwota refundacji unijnych wyniosła 19,3 mld złotych. "W wyniku różnych okoliczności środki unijne zostały zmniejszone o 464 mln zł." - pisze NIK i zastrzega, że GDDKiA ma szansę wykorzystać również te pieniądze na budowę innych dróg, jeśli inwestycje rozpocznie jeszcze w tym roku.

Kontrolerzy Izby podkreślili, że stosowane w przetargach dyrekcji kryterium najniższej ceny, przy dużej konkurencji na rynku prowadziło do składania ofert poniżej realnych kosztów budowy drogi. Z kolei urzędnicy nierzetelnie weryfikowali oferty z rażąco niską ceną. Dodatkowo GDDKiA dość liberalnie podchodziła do posiadania środków własnych przez wykonawców ubiegających się o kontrakt. Zdaniem NIK nie pozwalało to na wyeliminowanie z postępowań firm znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.

NIK nie tylko krytykuje. Izba podkreśla, że nie ma większych zastrzeżeń do samego procesu przygotowania inwestycji. Oddziały GDDKiA rzetelnie sporządzały wnioski o pozwolenie na budowę i wydawały zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

Niechlubnym wyjątkiem jest oddział w Rzeszowie, gdzie wszystkie skontrolowane wnioski na realizację inwestycji drogowych były niekompletne.

NIK zaznacza, że w umowach z wykonawcami dobrze zabezpieczono interesy inwestora. Precyzyjnie określono obowiązki i uprawnienia stron, terminy płatności, kary umowne, okresy gwarancji oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy. NIK ma jednak zastrzeżenia do wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które ustalano na poziomie 5 proc. ceny całkowitej podanej w ofercie. Zdaniem Izby należało w tej sytuacji zastosować stawkę 10 procent.

IAR/NIK/łp/zr

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB