MSW: działania związane z przyjęciem uchodźców

2015-09-07 21:06:48 (ost. akt: 2015-09-07 16:28:29)

Podziel się:

Polska zadeklarowała, że w ciągu 2 lat przyjmie w ramach relokacji i przesiedleń łącznie 2 tysiące uchodźców. Będą to głównie obywatele Syrii i Erytrei. Uchodźcy będą przyjmowani etapami. Oznacza to, że osoby te będą przyjeżdżały do naszego kraju w grupach liczących między 100 a 200 osób. W ramach przesiedleń przyjętych będzie 900 osób, a w ramach relokacji 1 tys. 100 osób.

Przed przyjęciem uchodźców do naszego kraju do obozów znajdujących się w Libanie przyjedzie polska misja, która będzie odpowiadała za organizację przesiedleń. Natomiast oficerowie łącznikowi zorganizują pomoc uchodźcom przebywającym na terenie Włoch i Grecji objętym programem relokacji do Polski.

Jak będzie wyglądała cała operacja od strony logistycznej?

· Nie sprowadzimy do Polski jednocześnie i w tym samym momencie 2 tys. uchodźców. Osoby te będą przyjmowane sukcesywnie i etapami – pierwsze osoby przyjadą do Polski w 2016 r.;

· Uchodźcy będą przyjeżdżać stopniowo w małych grupach, liczących od 100 do 200 osób tak, aby ułatwić tym osobom proces adaptacji do nowych warunków i asymilacji z polskim społeczeństwem;

· Uchodźcy, których Polska przyjmie to głównie obywatele Syrii i Erytrei;

· Urzędnicy z Urzędu do Spraw Cudzoziemców będą odpowiedzialni za procedurę uchodźczą – kwestie proceduralne będą weryfikowane jeszcze przed przyjazdem uchodźców do Polski, w obozach, w których aktualnie przebywają i tam na miejscu za pośrednictwem urzędników UdSC wystąpią o ochronę międzynarodową w naszym kraju;

· Uchodźcy wnioskujący o ochronę międzynarodową będą sprawdzani wieloetapowo i przez szereg instytucji oraz służb, w tym przez służby kraju, do którego uciekły, przez Urząd Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) i państwo przyjmujące;

· W procesie weryfikacji uczestniczą również pracujący na miejscu oficerowie łącznikowi, przede wszystkim funkcjonariusze Straży Granicznej;

· W ramach relokacji 1100 uchodźców, którzy mają trafić do Polski, a przebywają w tym momencie na terenie Grecji i Włoch, to osoby z Syrii i Erytrei (aktualnie obywatele tych krajów otrzymują w Europie ponad 75% pozytywnych decyzji uchodźczych);

· O przyjęciu do Polski zdecyduje kilka czynników, m.in. względy bezpieczeństwa;

· Kraj udzielający ochrony ma prawo wskazać osoby potrzebujące pomocy w pierwszej kolejności, np. kobiety z dziećmi czy dzieci pozostające bez opieki;

· Bezpieczeństwo państwa i obywateli Polski jest najważniejsze – dlatego osoby składające wnioski o status uchodźcy będą sprawdzane pod tym względem; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie osoby te nie zostaną wpuszczone na teren Polski;

· Dla MSW kluczową kwestią jest bezpieczeństwo polskich obywateli. Z tego też względu prowadzona będzie ścisła współpraca zarówno ze służbami, jak i innymi krajami, które mają doświadczenie w przeprowadzaniu tego typu przedsięwzięć.

Jaka pomoc zostanie udzielona uchodźcom, którzy przyjadą do Polski?

· Uchodźcy, którzy uzyskają ochronę w naszym kraju, trafią do otwartych ośrodków Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

· W tym momencie w całym kraju jest 12 ośrodków UdSC;

· Po przyjeździe do Polski uchodźcy zostaną objęci programami reintegracyjnymi w ośrodkach UdSC, a po zakończeniu procedury programem integracyjnym;

· Osoby te zostaną objęte opieką medyczną, kursami informacyjnymi, ułatwiającymi proces adaptacji, nauką języka polskiego, a także szkoleniami zawodowymi; najmłodsi i młodzież zostanie objęci obowiązkiem szkolnym;

· Po uzyskaniu statusu uchodźcy cudzoziemcy będą mogli złożyć wniosek o trwający rok tzw. indywidualny program integracyjny – realizowany przez powiatowe jednostki pomocy rodzinie, który nadzoruje Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej;

· Na każdym etapie działań przygotowawczych, jak i podczas integracji (nauka języka polskiego, pomoc w znalezieniu pracy, obowiązek szkolny, adaptacja) chcielibyśmy zaprosić do współpracy organizacje pozarządowe;

Finansowanie

· Zapewnienie schronienia uchodźcom w Polsce będzie finansowane ze środków UE – UE zwróci Polsce po 10 tys. euro na każdego uchodźcę przyjętego z Bliskiego Wschodu i 6 tys. euro na uchodźcę przebywającego w obozach na terenie UE - w Grecji i na terenie Włoch.
Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB