Wielkie pieniądze na zielone projekty

2016-11-04 11:02:29 (ost. akt: 2016-11-04 11:32:32) Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: sxc.hu

Podziel się:

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 przewidziano ponad 370 mln euro na środowisko przyrodnicze oraz efektywność energetyczną. I te pieniądze są na wyciągnięcie ręki.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, odpowiada za zagospodarowanie ponad 206 mln euro na ochronę środowiska, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz poprawę efektywności energetycznej w ramach RPO WiM 2014-2020.

— Każdy, kto chce poprawić sobie efektywność energetyczną, zainwestować w odnawialne źródła energii, może ubiegać się o dofinansowanie na swoje planowane inwestycje — mówi Mariusz Rychcik, dyrektor Regionalnego Centrum Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Olsztynie. — Te pieniądze w RPO WiM 2014-2020 są przeznaczone na produkcję ciepła i energii elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną, czyli na termomodernizację, wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji i urządzeń grzewczych, czy linii technologicznych.

Pieniądze są dla każdego, kto posiada osobowość prawną. Środki przeznaczono dla samorządów, przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych, kościołów i związków wyznaniowych. O dofinansowanie mogą ubiegać się również osoby fizyczne, ale tylko te, które prowadzą działalność gospodarczą.

Najwięcej środków, którymi dysponuje fundusz, bo prawie 170 mln euro, zostało przeznaczonych na dofinansowanie projektów dotyczących OZE oraz na poprawę efektywności energetycznej. Pozostałe fundusze trafią na gospodarkę odpadową (prawie 22 mln euro), gospodarkę wodno-ściekową (prawie 23 mln euro) oraz ochronę bioróżnorodności na Warmii i Mazurach (ponad 42 mln euro).

Co kryje się za ochroną bioróżnorodności? Otóż chodzi tu o projekty związane z ochroną przyrody, poprawą infrastruktury zielonej w miastach, tak aby stworzyć bardziej przyjazne warunki do życia roślinom i zwierzętom w naszym regionie. Bo dziś już wróbel jest gatunkiem zagrożonym, a nie wiadomo, jak długo jeszcze będziemy się cieszyć, że co czwarty bocian na świecie mieszka w Polsce. Mamy obowiązek i powinniśmy chronić wszystkie gatunki tworzące ekosystem, w którym mieszkamy.
— I czekamy na wszystkich, którzy mają pomysł — mówi dyrektor Rychcik.

Jak na razie z pieniędzy przewidzianych na bioróżnorodność skorzystał tylko Olsztyn, który złożył projekt i otrzymał 1,5 mln zł na ochronę różnorodności biologicznej przy ul. Jagiellońskiej (tzw. Górka Jasia).

— Problem polega na tym, że musimy się wszyscy zmobilizować i znaleźć sposób, jak skutecznie ubiegać się o środki, jak znaleźć wkład własny — dodaje dyrektor Rychcik.

Obecnie trwają prace nad harmonogramem konkursów ogłaszanych przez WFOŚiGW na 2017 rok.
— W pierwszym kwartale przyszłego roku chcemy ogłosić konkursy dla wszystkich naszych działań po to, żeby jak najszybciej pieniądze trafiły do beneficjentów — mówi dyrektor Rychcik i zaprasza do składania jak największej liczby wniosków.

am


Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB