Wsparcie na badania i rozwój

2016-12-08 14:11:42 (ost. akt: 2016-12-09 09:27:19)

Autor zdjęcia: pixabay lic CC0

Podziel się:

Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoje firmy, mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich projektów także z takich programów operacyjnych zarządzanych na szczeblu krajowym, jak np. PO Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 czy PO Inteligentny Rozwój 2014-2020.

POWER 2020 w działaniu 2.2 zakłada wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na runku. Tu beneficjentami mogą być podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich, partnerzy społeczni i przedsiębiorcy. Minimalny wkład własny beneficjenta to 10 proc. wydatków kwalifikowanych, a minimalna wartość projektu - 50 tys. zł. Wsparcie można otrzymać na działania szkoleniowe lub doradcze w zakresie np. funkcjonowania na rynku zamówień publicznych czy zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 przewiduje bardzo szeroki wybór pomocy przedsiębiorcom. Można tu dostać dofinansowanie m.in. na badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych w tym poddziałaniu może wynieść od 20 do 80 proc. wartości projektu.

Podziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej zakłada dofinansowanie projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej. Minimalny wkład własny beneficjenta to, w zależności od możliwości przyznania pomocy, od 40 do 75 proc. wydatków kwalifikowanych.

Działanie 1.1.2 Sektorowe B+R ma na celu dofinansowanie projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, która występuje w imieniu branży przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R. Natomiast w poddziałaniu 3.2.1 Badania na rynek celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. To wszystko dzięki umożliwieniu im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów. Maksymalny poziom dofinansowania projektów to od 20 55 proc. wydatków kwalifikowanych.

Dane:

1 mln zł
To maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych w podziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej, gdzie o wsparcie z PO Inteligentny Rozwój 2014-2020, mogą występować mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. A maksymalny poziom dofinansowania z programu to 50 proc. wydatków kwalifikowanych.

400 tys. zł
Tyle wynosi maksymalny pułap wydatków kwalifikowanych w projektach w poddziałaniu 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP (PO Inteligentny Rozwój 2014-2020), które skierowane jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi tu o finansowanie usług realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych w projekcie to 60 tys. zł. A maksymalne dofinansowanie może wynieść: dla mikro i małych firm 80 proc. wydatków, a dla średnich przedsiębiorstw
- 70 proc.

50 proc.
To maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych w podziałaniu 3.1.5 wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego -4 Stock. Tu działanie obejmuje dwa komponenty, a mianowicie wsparcie w pozyskaniu kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych, np. GPW oraz wsparcie w pozyskaniu kapitału o charakterze dłużnym, np. emisję obligacji.

50 mln euro
To maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych w projektach w podziałaniu 3.2.2 Kredyty na innowacje technologiczne, gdzie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie wdrożenia innowacji technologicznych będących wynikiem własnych prac B+R lub nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Górny poziom dofinansowania projektu to 20-55 proc. wydatków kwalifikowanych.
Andrzej Mielnicki

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB