Regulamin - Złap przyprawy

Podziel się:

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Złap przyprawy ” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Grupa WM.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba, która:
a) nie jest pracownikiem Grupa WM sp. z o.o;
bf) nie jest członkiem rodziny pracownika Grupa WM sp. z o.o
c) wyśle w dniach 14.06-17.06.2019 odpowiedź na pytanie "Dlaczego i jakie przyprawy używasz w swojej kuchni?" pod maila internet@gazetaolsztynska.pl w

§ 3
NAGRODY
1.Nagrodami w konkursie są cztery zestawy przypraw od firmy Knorr.
2. Nagrodę otrzyma czterech uczestników Konkursu, którzy spełnią wszystkie warunki z §2 i ich odpowiedź zostanie wybrana przez jury.
3. Decyzję o przyznaniu nagród dla zwycięskiego uczestnika podejmuje Jury powołane przez Organizatora na czas trwania Konkursu w składzie: Anna Wysocka, Monika Nowakowska.
Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego
Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej mailowo (odpowiedź redakcji na przesłanego maila). Tu też będzie informacja o sposobie realizacji nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska oraz adresu e-mail i telefonu.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Udział w Konkursie oznacza akceptację zasad Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Użytkownik powinien zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu na adres e-mail: internet@gazetaolsztynska.pl
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu
4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie internetowej.

Komentarze (0) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Dodaj komentarz Odśwież

Dodawaj komentarze jako zarejestrowany użytkownik - zaloguj się lub wejdź przez FB