Zapadł wyrok w sprawie redaktora

2008-02-06 00:00:00

Sąd Okręgowy w Słupsku ogłosił już wyrok w bezprecedensowej sprawie “Gazety Bytowskiej.pl” dotyczącej zakresu odpowiedzialności administratorów portali internetowych.

Sprawa objęta jest Programem Spraw Precedensowych Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. W sprawie na zasadzie pro bono występuje adw. Piotr Fedusio.

Gazeta Bytowska.pl to lokalny portal internetowy, umożliwiający umieszczanie pod artykułami anonimowych komentarzy. Pod jednym z artykułów znalazł się następujący post: "Proponuję gościa zlinczować, skoro metody cywilnoprawne zawiodły, wygląda bowiem na to, że trzeba będzie bezczelność bezczelnością załatwić! Obywatele!!! To do was ta odezwa". Prokuratura w oparciu o powyższe uznała komentarze za materiały prasowe i oskarżyła redaktora naczelnego portalu o czyn z art. 49a prawa prasowego (dopuszczenie do opublikowania materiału prasowego zawierającego znamiona przestępstwa). Ponadto prokuratura oskarżyła redaktora Gazety Bytowskiej.pl o czyn z art. 45 (wydawanie dziennika lub czasopisma bez rejestracji).

Sąd Rejonowy w Słupsku warunkowo umorzył postępowanie w sprawie, stając na stanowisku, że komentarze pod redakcyjnymi tekstami w serwisach internetowych to "materiał prasowy" w rozumieniu prawa prasowego. Uznał więc, że prowadzący portale internetowe powinni zarejestrować taką działalność w sądzie, sami zaś wydawcy mogą ponosić odpowiedzialność na gruncie przepisów prawa prasowego za komentarze pod tekstami w serwisach internetowych. W sprawie w ramach prac Programu Spraw Precedensowych Fundacji przygotowana została apelacja oskarżonego.

Sąd Okręgowy w Słupsku w dniu 20 grudnia 2007 r. postanowił wznowić przewód sądowy w sprawie, z uwagi na potrzebę zapoznania się z aktami sprawy innego postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową w Bytowie, która to sprawa została umorzona, a może mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie w niniejszym procesie, w kontekście zarzutu z art. 49a prawa prasowego.

Dzisiaj sąd orzekł, że prowadzenie portalu, w myśl Prawa prasowego, wymaga rejestracji. Właściciel i redaktor naczelny Gazety Bytowskiej.pl został uznany winnym niedotrzymania obowiązku rejestracji. Jednak ze względu na niską szkodliwość czynu sąd umorzył postępowanie. Sędzia podkreślił, że zbyt szybko przyjęto, iż cytowane wpisy zawierają znamiona przestępstwa ściganego z Kodeksu karnego.

Uwaga! To jest archiwalny artykuł. Może zawierać niaktualne informacje.