Kształcenie kadr dla gospodarki

2016-10-06 12:45:29 (ost. akt: 2016-10-12 11:20:46)

Autor zdjęcia: pixabay.com

Podziel się:

Gospodarka potrzebuje rąk do pracy, ale dziś już same ręce nie wystarczą. Warmia i Mazury potrzebują kadr o wysokich kompetencjach. Taką możliwość otwierają przed mieszkańcami europejskie fundusze na kształcenie zawodowe.

Słowo klucz nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020 to kompetencje. — A te zbudowane są z wiedzy, umiejętności i doświadczenia — zauważa Maria Joanna Pietrukaniec, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

I tu są dwie drogi: kompetencje można zdobyć poprzez lata nauki, czyli kształcenie ogólne, albo poprzez odpowiednie szkolenia, kursy w oparciu o kształcenie ustawiczne. Do 21 października można składać propozycje organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych organizowanych przez podmioty uprawnione. Mieszkańcy regionu będą mogli korzystać z tych form edukacji już na początku 2017 roku.

— Kształcenie zawodowe było i jest jednym z najważniejszych priorytetów Komisji Europejskiej. Także na Warmii i Mazurach jest to najważniejszy obszar zmian — mówi dyrektor Pietrukaniec.

Ten trend widać po rosnących środkach unijnych przeznaczonych na modernizację kształcenia zawodowego. W poprzedniej perspektywie finansowej wydano na ten cel 191 mln zł, obejmując pomocą 131 szkół kształcenia zawodowego. A w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 -2020 są to 278 mln zł.

Jednak w porównaniu do poprzedniej perspektyw zaszła istotna zmiana. Dziś mówimy o kształceniu powiązanym z potrzebami pracownika, czy przedsiębiorstwa.
Szanse na dofinansowanie mają te projekty, które dostosowują kształcenie zawodowe do potrzeb gospodarki regionu, a szczególnie te działania, które wiążą się z inteligentnymi specjalizacjami Warmii i Mazur: ekonomią wody, drewnem i meblarstwem oraz żywnością wysokiej jakości. Od 14 października do 4 listopada mogą swoje propozycje edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy przedstawiać szkoły a także inne podmioty w konkursie „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego” (1 typ).

Klasy patronackie, staże i praktyki u przedsiębiorców to kierunek, w którym dziś idzie szkolnictwo zawodowe. Rośnie też rola doradztwa zawodowego. Jak podkreśla dyrektor Pietrukaniec, szkoły zawodowe, które będą realizować projekty finansowane z EFS, mogą liczyć później na premię punktową składając projekty do konkursów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W RPO Warmia Mazury na inwestycje dla szkół zawodowych przewidziana jest kwota ok. 11 mln euro, a konkurs również trwa do 7 listopada br.

Andrzej Mielnicki