Profil użytkownika Emrys MacDara

Śmierć Świętego Wojciecha - Święty Gaj

Pierwszy Polski święty w szeregach kościoła zakończył swój żywot w Świętym Gaju, nieopodal nadgranicznego grodziska Cholin. Wojciech, niosący chrześcijaństwo, poniósł śmierć z ręki pogańskiego kapłana imieniem Sicco, 23 kwietnia 997 roku. To najważniejsze informacje, jakie związane są z pozostałościami pruskiego grodziska pomiędzy wsią Kwietniewo a Świętym Gajem koło Elbląga. Historia ta jest jednak o wiele bardziej interesująca...

Korzenie Wielkanocy

Gdy tylko rozpoczyna się marzec, każdy z pewnością nie może doczekać się nadchodzącej coraz większymi krokami wiosny. Ten przełomowy czas Równonocy Wiosennej i związanego z nią przesilenia jest odczuwalny i znaczny dla wszystkich ludzi. Skąd jednak wziął się obecny charakter świętowania wśród chrześcijan? Skąd pochodzą symbole jajek, zająców i uroczystego posiłku na babcinym stole? Jak świętowali nasi przodkowie i inne starożytne ludy? O wszystkich tych zagadnieniach w tym artykule.

Pogański Kamień z Wysokiej Wsi

Wzgórza Dylewskie to malownicze pasmo wzniesień, pełne urokliwych miejsc, lasów i dolin. Niedaleko słynnej Góry Dylewskiej znajduje się miejsce, o którym opowieść w przekazie ustnym miejscowej ludności przechodzi z pokolenia na pokolenie.

W lesie na skraju Wysokiej Wsi (dawniej Kernsdorf),...

Legendy wsi Łąkorek

Ponad sto lat temu w jednej z małych wsi powiatu Nowomiejskiego zwanej w tamtych czasach Linkhorn, a obecnie Łąkorek, przyszedł na świat niejaki Friedrich z rodziny Lange. Wykształcony na znakomitego lekarza, na wieki zapisał się na kartach historii. Jak każda wybitna postać, również i Lange otoczony jest mgiełką tajemnicy i mistycyzmu. 

Historia Grodziska Poganek

Jednym z pierwszych grodzisk pruskich jakie odwiedziłem był dawny "Poganek", usytuowany na naturalnym wzgórzu, na półwyspie przylegającym do wsi Kamionka w starożytności zwanej "Protest", niedaleko Iławy. Nie przypuszczałem, że tak blisko moich stron znajdę tak dobrze zachowane wały grodziska z tak ciekawą historią. A jednak...